CHKO Žďárské Vrchy (cca 25 km)

image/jpeg
Žďárské vrchy lze označit za nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny se spoustou turisticky zajímavých míst a řadou kulturních památek. Žďárské vrchy jsou pramennou oblastí několika řek jako je Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava a Oslava, charakter krajiny doplňují mnohé rybníky, z nichž většina byla založena již ve středověku.

Téměř polovinu území pokrývají hluboké lesy, převážně smrkové, pouze místy se zachovaly porosty jedlobučin, z nichž nejznámější je národní přírodní rezervace Žákova hora.
Typickým krajinným prvkem hřebenů Žďárských vrchů jsou skalní rulové útvary vzniklé zvětráváním. Ty jsou i s okolními balvanitými sutěmi chráněny jako přírodní památky.
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy se rozkládá na ploše 709 km2. V oblasti je vyhlášeno 49 maloplošných zvláště chráněných území: 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací, 36 přírodních památek a 46 památných stromů a alejí.
Zvláště cennými, člověkem nedotčenými místy jsou rozsáhlá rašeliniště a vlhké rašelinné louky, kde se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin.
Krásné území Žďárských vrchů lze poznat prostřednictvím čtyř naučných stezek (Babín, Dářko, Žákova Hora – Tisůvka, Krajem Chrudimky).
V CHKO Žďárské vrchy se nachází např. i Branty – přírodní rezervace (3,2 ha) - nedaleko obce Malá Losenice. Též Čtyři palice.
Národní přírodní rezervací v CHKO je Dářko rozkládající se na území téměř 65 hektarů nedaleko obce Radostín a jedná se o nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny.
V okolí se nachází i největší rybník Českomoravské vrchoviny, VELKÉ DÁŘKO.
Ve Žďárských Vrších lze podniknout i túru kolem vyhlášených horolezeckých skal - Dráteníčky, Malínská skála, Lisovská skála, Devět skal, Bílá skála a Čtyři palice.
Další výlet lze podniknout do vyhlášené turistické oblasti v okolí obce Tři Studně a rybníku Medlov a na známý Harusův kopec.
Přímo u Žďáru nad Sázavou (25 km) se nachází PILSKÁ PŘEHRADNÍ NÁDRŽ, která leží na horním toku Sázavy ve vodárenské soustavě Želivka, a je významné rekreační středisko. Leží v příjemném prostředí uprostřed přírody ohraničené lesem.

Zdroj: internet
Mapka areálu
Fotogalerie
KDE NÁS NAJDETE
Camp Relax Moravec
Moravec č.p. 205
PSČ 592 54

tel: 777 232 044
e-mail: info@camprelax.cz
GPS souřadnice:
N49°26'44.165"
E16°8'34.714"


 Další kontakty